AGENDA 2022

Konferencja  / Dzień inauguracyjny - 24 sierpnia

14.00 - 15.30

WARSZTATY

Warsztaty
Zarządzanie kadrami cyber - jak pozyskać, jak utrzymać?

Prowadzący zostanie przedstawiony wkrótce

16.00 - 18.30

SESJA PLENARNA

Sesja plenarna
16.00 - 16.10 | 10min
Otwarcie konferencji
Dyrektor ds. rozwoju
Evention
Sesja plenarna
16.10 - 16.40 | 30min
Zmiany regulacyjne – co nas czeka w najbliższej przyszłości i dalszej perspektywie

Podczas wystąpienia omówiony zostanie wpływ NIS2 na obecne przepisy i wdrożone rozwiązania. Omówione zostanie również znaczenie innych rozwiązań regulacyjnych – DORA oraz dyrektywa CER, a także wpływ sytuacji geopolitycznej na wdrożenie zmian.

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa
Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Sesja plenarna
16.40 - 17.00 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Przedstawiciel NASK PIB

Sesja plenarna
17.00 - 17.50 | 50min
Dyskusja panelowa: Jak cyberbezpieczeństwo umocować planach strategicznych przedsiębiorstw?

Podczas dyskusji paneliści będą zastanawiali się, w jaki sposób UKSC może pomóc w rozmowach z Zarządami o planach inwestycyjnych, aby temat cyberbezpieczeństwa znalazł w nich swoje istotne miejsce. Czy w niedalekiej perspektywie jest szansa, szczególnie u OUK na uwzględnienie cyberbezpieczeństwa jako fundamentalnej wartości dla organizacji?

Moderator:

CEO & Meeting Designer
CSO Council/Evention

Paneliści:

Dyrektor sektora Utilities & Industry
Check Point Software Technologies
Sesja plenarna
17.50 - 18.30 | 40min
Poznajmy się! Prezentacja tematów grup roboczych, zapisy do grup + animowana integracja

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa są dobre relacje w samym środowisku, ułatwiające nieformalny, bezpośredni kontakt wśród jego uczestników. Zatem poznajmy się, porozmawiajmy, by budować i wzmacniać te relacje.

Zapraszamy do udziału w interaktywnej formule – dyskusji w grupach roboczych! W toku prac Rady Programowej wypracowaliśmy listę kluczowych wyzwań przy wdrażaniu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Dla każdego z tych wyzwań chcielibyśmy powołać na konferencji grupę roboczą, która w toku dyskusji i wymiany opinii wypracuje listę uwag i rekomendacji odnoszących się do danego zagadnienia.

Moderatorzy będą mieli po 2-3 minuty na zaprezentowanie celów swojej grupy roboczej. Uczestnicy zaś będą mogli porozmawiać z moderatorami grup, by podjąć decyzję, w pracach której grupy chcą uczestniczyć oraz dokonać zapisu.

19.30 - 23.00

WIECZÓR INTEGRACYJNY

Konferencja to nie tylko warsztaty i wystąpienia merytoryczne. To też doskonały czas na networking. Dlatego zapraszamy na wspólną kolację, podczas której przy dobrym jedzeniu będziemy mieli możliwość poznać się lepiej i porozmawiać w gronie uczestników, prelegentów i partnerów konferencji.

Wieczór uświetni wystąpienie gościa, którego przedstawimy wkrótce.

Konferencja  / Dzień 1 - 25 sierpnia

9.00 - 9.10
Sesja plenarna
9.00 - 9.10 | 10min
Otwarcie konferencji
Dyrektor ds. rozwoju
Evention
9.10 - 10.10

SESJE RÓWNOLEGŁE

OTOCZENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

PRAKTYKA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Sesja równoległa I
Wymogi ustawowe w zakresie OUK, w tym utrzymanie funkcjonowania SOC a praca zdalna
Sesja równoległa II
Regulacje KSC a rzeczywistość świata OT – jak adaptować wymogi do środowiska OT?
Sesja równoległa I
Czy w Systemie S46 jest miejsce na obszar OT? Jak włączyć do systemu środowisko infrastruktury przemysłowej?
Sesja równoległa II
Systemy bezpieczeństwa klasy SOAR i ich integracja z systemami SIEM
Sesja równoległa I
Zarządzanie ryzykiem i jego wycena
Sesja równoległa II
Gwarant bezpieczeństwa w niepewnych czasach – rozwiązania chmurowe. Gdzie i w jakim zakresie można je wdrożyć zgodnie z regulacjami UKSC?
Przerwa kawowa
10.50 - 13.20

NIEZBĘDNIK TECHNOLOGICZNY

Prezentacje rozwiązań i usług technologicznych sprzyjających wdrożeniu i wypełnieniu wymogów ustawy o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

Sesja plenarna
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Dyrektor sektora Utilities & Industry
Check Point Software Technologies
Sesja plenarna
Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Wystąpienie przedstawiciela Trend Micro

Sesja plenarna
11.30 - 11.50 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Przerwa kawowa

OTOCZENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

PRAKTYKA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Sesja równoległa I
12.10 - 12.30 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Sesja równoległa II
12.10 - 12.30 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Sesja równoległa I
12.35 - 12.55 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Sesja równoległa II
12.35 - 12.55 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Sesja równoległa I
13.00 - 13.20 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
Sesja równoległa II
13.00 - 13.20 | 20min
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
13.20 - 14.20 | 60min
Obiad

OTOCZENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

PRAKTYKA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Sesja równoległa I
Debata I: Doświadczenia z działań CSIRTów sektorowych i ISAC branżowych. Czy model „kolejowy” sprawdzi się wszędzie?
Sesja równoległa II
Poważny incydent w zakładzie pracy ciągłej – jak wyjść z tego cało?
Sesja równoległa I
Zakupy - czy proces zamówień publicznych pozwala na bezpieczne zakupy? Jak przekonać zakupowców, że przetarg nieograniczony nie jest najlepszym rozwiązaniem?
Sesja równoległa II
Jak przygotować się do spełnienia wymogów KSC z wykorzystaniem różnych frameworków?
Sesja równoległa I
Wymogi i wyzwania vs zasoby organizacji – jak realizować wymagania UKSC i innych regulacji w przedsiębiorstwach średniej wielkości
Sesja równoległa II
Temat zostanie przedstawiony wkrótce
15.40 - 16.00 | 20min
Przerwa kawowa
16.00 - 17.30

PRACE GRUP ROBOCZYCH

Prezentacje rozwiązań i usług technologicznych sprzyjających wdrożeniu i wypełnieniu wymogów ustawy o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

Grupa 1: 1+1=3, czyli współpraca IT i OT nad wspólną perspektywą i rozumieniem cyberbezpieczeństwa - utopia czy możliwość synergii?

Prowadzący:

Dyrektor sektora Utilities & Industry
Check Point Software Technologies
Grupa 2: Budowanie świadomości pracowników względem cyberbezpieczeństwa
Grupa 3: Utrzymanie ciągłości działania. Co działa, a co nie w praktyce?

Utrzymanie procesów, przychodu, obrotu. Jak efektywnie zaplanować i zbudować łączność awaryjną? Łączność w oparciu o sieci publiczne czy prywatne? Utrzymanie dostępności zasobów IT

Grupa 4: Ścieżki postępowania z incydentami bezpieczeństwa, kategoryzacja incydentów, czasy obsługi, budowa wzorcowego SOC w dużej spółce
17.30 - 17.40 | 10min
Zakończenie części oficjalnej drugiego dnia konferencji

Zebranie ankiet i wręczenie nagród

Dyrektor ds. rozwoju
Evention
19.30 - 23.00

WIECZÓR INTEGRACYJNY

Warsztaty / Dzień 2 - 26 sierpnia

Warsztaty I
9.00 - 11.00 | 120min
Warsztaty Trend Micro
Warsztaty II
11.30 - 13.30 | 120min
Warsztaty Dynacon
Warsztaty III
11.30 - 13.30 | 120min
Warsztaty
*Wystąpienie w języku angielskim. Organizator nie przewiduje tłumaczenia

KSC FORUM 2023

23 – 25 sierpnia 2023 r.
www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.