ROBERT BYRNE

Field Strategist
One Identity

ARTUR ŚLUBOWSKI

Dyrektor Projektu p.o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa
PKP Informatyka

PIOTR RYBICKI

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością
Centrum e-Zdrowia

 

Piotr Rybicki, MBA - ukończył Zarządzanie Cyberbezpieczńestwem jest też magistrem zarządzania o specjalności zarządzanie projektami na Akademii Leona Koźmińskiego, ekonomista i informatyk. Autor metodyki zarządzania ryzykiem w Centrum e-Zdrowia. Preferuje pracę zespołową angażującą interdyscyplinarne zespoły m.in. w metodyce design thinking, oraz metodyce projektowania usług cyfrowych wg modelu human service design. Ceni zwinne metodyki w zarządzaniu projektami, kreujące wartość dla klienta, nie stroniąc od Agile PM®, PRINCE® i PMI PMBok®. Entuzjastyczny wizjoner wg. FRIS® zaszczepiający pozytywną energię wśród współpracowników. Na co dzień Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością w Departamencie Bezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia.
Członek Stowarzyszeń: ISSA Polska, (ISC)2 Polish Chamber.

ADAM KSIĄŻEK

Dyrektor Zarządzający
Prianto Group

 

Obecnie jest szefem polskiego oddziału międzynarodowej grupy Prianto, która specjalizuje się w dystrybucji oprogramowania i działa w kilkunastu krajach Europy oraz w Ameryce Północnej. Ostatnio kierował przejętą przez Prianto polską firmą dystrybucyjną Vemi, specjalizującą się w bezpieczeństwie IT. W branży od 30 lat. Wcześniej pracował dla dostawców technologii takich jak Alcatel, Cisco i HP a także w zagranicznych oddziałach grupy Orange i NCR Corporation. Od kilkunastu lat zajmuje się pozyskiwaniem i wprowadzaniem na polski rynek wyspecjalizowanych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa cybernetycznego.

JAROSŁAW KUTA

Security Operations Center Manager
BLUE Energy

 

Manager Security Operations Center, architekt bezpieczeństwa teleinformatycznego, programista, praktyk i pasjonat cybersecurity. Dziesięć lat temu rozpoczynał od realizacji projektów bezpieczeństwa organizacyjnego oraz ciągłości działania, w tym w obszarach infrastruktury krytycznej oraz w zakresie systemów i infrastruktury specjalnego przeznaczania. Badał bezpieczeństwo realizując testy penetracyjne oraz audyty rozwiązań teleinformatycznych i przemysłowych. Stworzył oraz obecnie kieruje operacyjnym centrum cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w projektach dla organizacji z sektora energetycznego, finansowego, nowych technologii, administracji państwowej, służby zdrowia czy transportu. Projektuje architekturę zabezpieczeń, modele deep security oraz zapewnia compilance z wymaganiami regulacyjnymi i międzynarodowymi standardami klientów BLUE energy.

 

ROBERT PŁAWIAK

Prezes Zarządu
Grupa Pelion / ILS Sp. z o.o. (IT shared services)

 

Prezes Zarządu spółki Intelligent Logistic Solutions (IT SHARED SERVICES Grupy PELION) oraz Prezes Fundacji IT LEADER CLUB POLSKA. Jest absolwentem warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku systemy komputerowe oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w sektorze IT. Zdobył je zarządzając procesami związanymi z informatyzacją, cyberbezpieczeństwem, budowaniem i realizacją strategii IT w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce.

W dotychczasowej karierze Robert Pławiak był związany m.in. z Bankiem Handlowym S.A., Inteligo Financial Services S.A., EFG Eurobank Ergasias S.A. (marka PolbankEFG), Funduszem Mikro Sp. z o.o., FM BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Grupą PZU i Grupą EFL.

W wyżej wymienionych spółkach Prezes Zarządu ILS opracowywał i implementował strategie IT, wprowadzał transformacje zespołów w podległych mu pionach technologii, prowadził i rozwijał projekty informatyczne na skalę międzynarodową, a także odpowiadał za optymalizację i zwiększenie efektywności kosztowej IT.

W ostatnim okresie Robert Pławiak, jako Chief Information Officer w Grupie EFL, odpowiadał m.in. za opracowanie i wdrożenie strategii IT, transformację IT dla Grupy na lata 2017 – 2020, a także budowę i implementację strategii architektury korporacyjnej oraz sourcingu IT w spółkach Grupy.

 

 

DAMIAN HOFFMAN

Senior Consulting Engineer
Mandiant

W Mandiant odpowiada za obszar rozwiązań z zakresu rozwiązań, usług oraz szkoleń dla Europy Środkowo – Wschodniej.
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma ponad 15 letnie doświadczenie w branży IT oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Jako kierownik zespołu technicznego realizował wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT dla kilkunastu firm z Europy Środkowo – Wschodniej, głównie dla firm z sektora telekomunikacyjnego, paliwowego, rządowego oraz energetycznego. Był prelegentem na wielu konferencjach branżowych, prowadził także szkolenia z tematyki bezpieczeństwa z zakresu budowy świadomości bezpieczeństwa, ochrony przed kierunkowymi atakami oraz projektowania architektury bezpieczeństwa IT.

 

ROBERT MILEWSKI

Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa IT, Dyrektor Biura Centrum Kompetencyjnego Bezpieczeństwa IT
PKP Informatyka

 

MATEUSZ SZYMANIEC

Kierownik Zespołu Analiz Bieżących Zagrożeń
CERT Polska

 

Kierownik Zespołu Analiz Bieżących Zagrożeń w CERT Polska, w którym od ponad 6 lat zajmuje się analizą ataków, koordynacją obsługi incydentów i badaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych. W wolnym czasie bierze udział w konkursach cyberbezpieczeństwa grając we współzałożonym przez siebie zespole CTF "p4".

WOJCIECH WRZESIEŃ

Dyrektor Działu Usług Cyberbezpieczeństwa
Euvic Solutions

 

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w budowie usług w obszarach telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.
Studiował informatykę i dziennikarstwo. Doświadczenie zdobywał w największych firmach telekomunikacyjnych w kraju.
Posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów dla administracji publicznej, sektora nauki i dużych organizacji komercyjnych działających w wielu gałęziach gospodarki.
Trener i autor programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm, które przeprowadził dla ponad 3000 uczestników.
Autor artykułów o tematyce cyberbezpieczeństwa i telekomunikacyjnej w prasie branżowej i ogólnopolskiej.
Prelegent konferencji Secure, TheHackSummit, Edumixer i innych.

JAKUB SUCHORAB

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Euvic Solutions

 

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa skoncentrowany na technologiach wspierających pracę SOC i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Członek zarządu stowarzyszenia non-profit Polska Obywatelska Cyberobrona. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie w ramach rozwoju laboratorium cyberbezpieczeństwa uczestniczył w odkryciu podatności w urządzeniach przemysłowych (CVE-2018-13805, CVE-2021-22699). Obecnie pracuje w Euvic Solutions w interdyscyplinarnym zespole odpowiedzialnym za dostarczanie usług cyberbezpieczeństwa.

 

TOMASZ BUJAŁA

Cyber Security Manager
Fortum

 

Absolwent studiów informatycznych ze specjalizacją w zakresie sieci komputerowych oraz ekonomicznych z dyplomem Master of Business Administration. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem organizowanych przez SGH w Warszawie. Od ponad 10 lat związany z obszarami IT i cybersec. Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych zdobywał w Getin Noble Banku S.A. Jako Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Informacji w Grupie Ubezpieczeniowej Europa (GU Europa) oraz koordynator ds. bezpieczeństwa przy Sztabie Zarządzania Kryzysowego w GU Europa brał udział m.in. w opracowywaniu i koordynowaniu planów DRP (Disaster Recovery Plan) oraz uczestniczył w rozwoju planów BCP (Business Continuity Planning). W GU Europa odpowiedzialny za projekt dostosowania organizacji do spełnienia wymogów wynikających z Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego KNF (dla Banków analogicznie Rekomendacja D). Obecnie jako Cyber Security Manager w Fortum odpowiada m.in. za spełnienie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz kieruje, koordynuje i wspiera działania związane z cyberbezpieczeństwem w ramach jednej z dywizji Fortum dla obszarów biznesowych m.in. w krajach skandynawskich, czy Indii. Posiada potwierdzone certyfikatami kompetencje w zakresie administrowania sieciami CCNA, zarządzania projektami wg. Prince 2 oraz audytorskie jako Audytor wiodący SZBI wg. ISO/IEC 27001:2013. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz IT jak również prelegent na konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa IT. Członek organizacji ISACA. Wieloletni członek rady programowej konferencji Technology Risk Management.

 

BEATA LEGOWICZ

Specjalista ds. ochrony informacji

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Słuchaczka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem. Prelegentka konferencji TAPT w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od początku swojej kariery jest związana z kryminalistyką. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w służbach policyjnych i specjalnych, instytucjach współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju, jak również za rozwój krajowej techniki kryminalistycznej, przydatnej w procesie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości Zajmuje się szeroko pojętą tematyką social engineering.

 

Dr inż. WITOLD SKOMRA

Doradca Dyrektora RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

Witold Skomra jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, analizy ryzyka i ochrony infrastruktury krytycznej. Delegat krajowy do grupy High Level Risk Forum działającej w ramach OECD oraz do unijnej grupy PROCIV – CER przygotowującej projekt dyrektywy Critical Entities Resilience. Jako doradca odpowiada w RCB za obszar ochrony infrastruktury krytycznej. Poza pracą w RCB jest wykładowcą akademickim na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Były strażak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Ważniejsze publikacje:
1. „Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy”, Wyd. Presscom Wrocław 2010 r. (monografia- recenzja naukowa prof. dr hab. inż. Jerzy Wolanin).
2. „Rola organów zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych” [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, Warszawa 2010 – monografia konferencyjna.
3. „Ochrona Infrastruktury Krytycznej w Systemie Zarządzania Kryzysowego” [w:] Ochrona infrastruktury krytycznej, praca zbiorowa pod red. A. Tyburskiej, Wydawnictwo WSpol., Szczytno 2010.
4. „Współczesne zagrożenia- wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego” [w:] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, praca zbiorowa pod redakcją G.Sobolewski, D. Majchrzak. AON 2011.
5. „Zdolność zarządzania ryzykiem jako nowe wyzwanie dla system zarządzania kryzysowego” [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym, organizacja, procedury, organy i instytucje, praca zbiorowa pod redakcją D. Majchrzak. AON 2014 r.
6. „Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk” monografia, praca zbiorowa, red. D. Wróblewski, CNBOP Józefów 2015.
7. W. Skomra (2014 c), „Management of information flow during natural disasters and crisis situations” [w:] ELITE: Elicit to learn crucial post-crisis lessons, red. P. Kępka, Bel Studio Warszawa, s. 145 - 149.
8. W. Skomra (2017), „Miejsce, rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie integracji działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa” [w:] Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, red. J. Telak CSP Legionowo.
9. W. Skomra (2018), „Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego”, Wyd. Bel Studio Warszawa.
10. Ocena ryzyka w zapewnianiu bezpieczeństwa w obszarze publicznym (współautor), wyd. PW Warszawa 2019.
11. Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej (współautor), Przemysl Chemiczny 2019.
12. Nowe oblicza zarządzania ryzykiem jako konsekwencja rosnącej zmienności otoczenia (współautor), wyd. PW 2020
13. Planowanie cywilne. Budowa planów zarządzania kryzysowegoi planów ratowniczych (współautor), wyd. PW 2020.
14. Wprowadzenie do publicznego zarzadzania kryzysowgo (współautor), wyd. PW 2020.
15. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa (współautor), wyd. PW 2021.

 

PIOTR TOBIASZEWSKI

Software Pre-Sales Engineer
Trellix

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Doświadczenie w IT zdobywał pracując u integratora przy realizacji projektów z obszaru bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw różnej wielkości (m.in. z sektora finansowego oraz energetycznego). W ostatnich latach zawodowo związany z producentami rozwiązań bezpieczeństwa.
 

ROBERT MADEJ

Major Account Manager
Trellix

 

Od 6 lat związany z branżą cyberbezpieczeństwa i firmą Trellix (ex McAfee). W Trellix odpowiada za sprzedaż do największych klientów w Polsce z sektora publicznego, finansowego i telekomunikacyjnego. Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (AV, EDR, DLP, CASB, Web Gateway itp.)
 

ANDRZEJ MACIEJ SKRZECZKOWSKI

Dyrektor Pionu Rozwoju Cyberbezpieczeństwa
NASK PIB

 

Absolwent Wydziału Elektroniki PW. Związany z NASK od 1994 roku. Inżynier mający duże doświadczenie przy budowie sieci i różnych rozwiązań aplikacyjnych. Wieloletni kierownik zespołów i działów rozwojowych w NASK. Współtwórca, lider i główny inżynier w takich projektach jak sieć WARMAN, „e-świętokrzyskie”, sieć OSE, s46 i wielu innych. Członek Rady Konsorcjum PIONIER jako przedstawiciel środowiska naukowego Warszawy. Ekspert, wykładowca akademicki, autor wielu referatów, prelegent i autor szkoleń z branży teleinformatycznej. Konsultant rozwiązań legislacyjnych, dokumentów programów operacyjnych, strategii i rozwiązań finansowych.

 

JOANNA WOLF

Consultant, Cyber Security
EY Polska

 

Joanna z wykształcenia jest politologiem. Ukończyła również studia podyplomowe z marketingu i strategii marketingowych na SGH.
Swoją karierę zawodową rozwijała w NASK PIB, gdzie odpowiadała za współpracę z interesariuszami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz organami właściwymi ds. cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyła również w tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych oraz zajmowała się przygotowaniem analiz dotyczących prawnych i strategicznych aspektów cyberbezpieczeństwa. Obecnie pracuje w EY Polska w Zespole odpowiedzialnym za infrastrukturę krytyczną oraz kwestie związane z tematyką Dyrektywy NIS2.

KRZYSZTOF ROMASZ

Kierownik Wydziału Monitoringu Systemów Teleinformatycznych
Poczta Polska SA

 

Skuteczny manager posiadający ponad 10 lat doświadczenia w utrzymaniu infrastruktury IT, prowadzeniu projektów, cyberbezpieczeństwie oraz zarządzaniu zespołami i zmianami w dużej organizacji sektora publicznego. Brał udział w wielomilionowych projektach z zakresu telekomunikacji oraz optymalizacji kosztów i procesów utrzymaniowych. Współtworzył zespół CERT Poczty Polskiej. Absolwent systemów i sieci komputerowych w Wyższej Szkole Zarządzania oraz Transformacji organizacji na Akademi Leona Koźmińskiego.

 

JANUSZ URBANOWICZ

Kierownik Wydziału Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa
Poczta Polska SA

 

EMBA, kierownik Wydziału Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa, Poczta Polska SA. W Poczcie od 2021 z zadaniem (zrealizowanym) stworzenia zespołu cyberbezpieczeństwa CERT Pocztowy. Wcześniej, m. in IT Security Officer w ING Tech Polska, koordynator partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w NASK, oraz twórca formalnych procesów w CERT Polska. Oprócz cyberbezpieczeństwa ma doświadczenie jako architekt i kierownik projektów informatycznych oraz trener i wykładowca. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Executive MBA na Akademii Marynarki Wojennej.

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Kierownik zespołu OT
TAURON Polska Energia

 

Od 2000 r związany z energetyką. Wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie IT, przeszedł ścieżkę rozwoju od administratora systemu do architekta korporacyjnego IT, biorąc udział w licznych wdrożeniach nowych technologii w roli członka zespołu, kierownika zespołu lub nadzoru projektowego. Architekt cyberbezpieczeństwa, obecnie związany z obszarem OT (Operational Technology). Autor artykułów dla Platformy LEX.

TOMASZ PIETRZYK

EEUR Technical Team Manager
Palo Alto Networks

 

Tomasz Pietrzyk od wielu lat rozwija w praktyce swoją pasję związaną z różnymi obszarami bezpieczeństwa IT. Aktualnie pracuje na stanowisku Menadżera Zespołu Inżynierów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Palo Alto Networks. Poza koordynowaniem pracy Zespołu, zajmuje się także doradztwem technicznym w doborze i budowie rozwiązań do ochrony przed atakami. Jego najnowszym punktem zainteresowań zawodowych są rozwiązania do zabezpieczenia przed zaawansowanymi atakami działające w warstwie sieci oraz automatyzacja procesów odpowiedzi na incydenty – wykorzystuje każdą okazję, aby rozwijać swoją wiedzę w tym obszarze.

BARTŁOMIEJ WACHTA

Partner
Maruta Wachta

 

Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii. Wielokrotnie wyróżniany w rankingach krajowych i międzynarodowych, takich jak Chambers Europe, Legal 500 oraz rankingu „Rzeczpospolitej” z tytułami lidera, „leading individual” w zakresie prawa zamówień publicznych oraz najlepszego prawnika w dziedzinie (w latach 2016 – 2021). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie nowych technologii oraz transformacjach cyfrowych. Współtwórca obecnych kodyfikacji prawnych w obszarze prawa zamówień publicznych.

Od kilkunastu lat reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze kontraktów IT zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi także wykłady dla Institute for International Research, Centrum Promocji Informatyki, International Data Group Poland oraz Certified Global Education. Stały prelegent największych konferencji branżowych, m.in. Cisco Forum, Konica-Minolta Business Solutions oraz Konferencji Partnerów Asseco Poland. Współautor wielu publikacji związanych z problematyką prawną obsługi branży IT oraz zamówień publicznych.

MATEUSZ MROZEK

Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji
NASK PIB

 

Kierownik Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK. Ekspert w zakresie wykrywania dezinformacji i reagowania na to zjawisko. Specjalizuje się w procesie monitorowania i analizy szkodliwych treści w mediach społecznościowych oraz tworzeniu skutecznych narzędzi komunikacji osłaniających infosferę.

 

IZABELA JARKA

Analityk danych
NASK PIB

 

Obecnie zajmuje się analizą danych w Dziale Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-PIB. Doświadczenie w szeroko pojętej komunikacji zdobywała w agencjach PR oraz po stronie klienta, głównie w branży ICT, dla takich klientów jak NASK-PIB, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Rada Sektorowa ds. Kompetencji Informatyka, Rada Sektorowa ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Red Hat czy Veeam Software. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

MARIUSZ SAWCZUK

Security Solutions Engineer DACH & East EMEA
F5 Networks

 

W firmie F5 Networks pracuje na stanowisku Security Solutions Engineer i jest odpowiedzialny za region DACH & East EMEA.
Zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie projektowania, architektury produktów i rozwiązań bezpieczeństwa F5.
Z branżą IT związany ponad 15 lat. W swojej karierze prowadził projekty sieciowe obejmujące swoim zakresem wiele technologii i producentów.
Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa sieci. Posiadacz wielu certyfikatów i prelegent na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT i sieciom.

 

DR JACEK ORZEŁ

Dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe bankowości na SGH. Jest ekspertem z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, a także ekspertem ochrony danych osobowych. Opublikował książkę oraz jest autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzyka (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a wcześniej pracował m.in. w: MIiR, MR, GUS, INVEST-BANK S.A., NBP i PFRON

 

PAWEŁ NOGOWICZ

Prezes Zarządu
Evercom

 

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

 

JACEK TERPIŁOWSKI

SOC24 Dyrektor Generalny
Nomios Poland Group

 

Blisko 25 lat doświadczenia w branży IT, z czego kilkanaście lat w NASK, na stanowiskach menadżerskich oraz operacyjnych. W 2018 roku wraz z Zarządem grupy powołana została spółka SOC24 zajmująca się usługami monitorowania sieci oraz analizę incydentów w róznych wariantach, często po godzinach funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa.

SEBASTIAN KRYSTYNIECKI

SE Manager
Fortinet

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Ukończył również studia podyplomowe „Inżynieria oprogramowania” na Wydziale EAIE krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką wdrożeń, projektowania i administracji systemami bezpieczeństwa, a także integracji rozwiązań komercyjnych oraz open source. Zawodowo interesuje się również zagadnieniami testów penetracyjnych i audytu teleinformatycznego oraz szkoleniami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa sieci.
Posiada szereg certyfikatów branżowych. Wolne chwile poświęca na uprawianie jeździectwa i literaturę. W Fortinet od 2010 roku.

JOANNA DĄBROWSKA

Sales Engineer
Trend Micro

 

Swoje doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym. Przez ponad 15 lat pracowała w Banku PEKAO – jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, była odpowiedzialna za wiele kluczowych projektów z obszaru bezpieczeństwa (DLP, AV, Email Security itp.). Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi na kierunku Informatyka.

WOJCIECH KUBIAK

ICT Security Director
PKP Energetyka

 

Posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w Policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile, Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Był liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV Energy. Aktualnie odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne obszarów IT i OT w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Wojciech swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej, wykładowca akademicki i doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.

MARIUSZ JURCZYK

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT
TAURON Polska Energia S.A.

 

Od 2000 roku związany z TAURON Dystrybucja, z obszarem pomiarów, systemów pomiarowych, rynku energii. Odpowiadał za realizację wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na obszarze miasta Wrocław. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Inteligentnego Opomiarowania w TAURON Dystrybucja Pomiary, Dyrektora Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych w TAURON Dystrybucja. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT w TAURON Polska Energia S.A.
Członek Zespołu PTPiREE ds. smart metering (AMI) oraz Zespołu PTPiREE ds.cyberbezpieczeństwa, pracował w ramach PTPiREE przy opracowaniu studium wykonalności wdrożenia smart metering w Polsce. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Autor wielu publikacji na konferencjach dotyczących inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa, smart grid (m.in. ENLIT Europe, Smart Grid Security Summit, Systemy Informatyczne w Elektroenergetyce, Raport Instytutu Sobieski – Cyberbezpieczeństwo Polskiego Przemysłu Sektor Energetyczny, Piknik Jakości Energii, Smart Communication and Techology Forum Metering Billing/CRM Europe, Europejski Rynek Energii Elektrycznej).

JACEK GRYMUZA

Sekretarz
(ISC)² Poland Chapter

 

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT, ponad 13 lat doświadczenia w branży Security IT, głównie w takich obszarach jak: Security Operations, Communications and Network Security, Security Architecture and Engineering, Security Assessment and Testing, Asset Security czy Security and Risk Management. Aktualnie pracuje nad projektem systemu do monitorowania ruchu sieciowego jako Senior Security Architect w firmie Sycope.

 

 

SEBASTIAN BURGEMEJSTER

Prezes Zarządu
Współzałożyciel The Antifragility Institute

 

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Wieloletni Prezes i członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, współzałożyciel The Antifragility Institute, Prezes BW Advisory Sp. z o.o., ITGRC ADVISORY LTD, właściciel marki Akademia ITGRC i członek niezależny Komitetu Audytu MSZ. Posiadacz międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F i Advanced SOC. Akredytowany trener ISACA. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA oraz grup roboczych ds. cyberbezpieczeństwa przy KPRM.

MIROSŁAW ŻUKOWSKI

Dyrektor sektora Utilities & Industry
Check Point Software Technologies

 

Manager IT z wieloletnim doświadczeniem branży IT, od 25 lat na rynku IT, od ponad 20 lat w sektorze Utilities & Industry, realizujący kluczowe projekty dla podmiotów Skarbu Państwa czy sektora prywatnego w obszarach transmisji danych, data center, chmur prywatnych publicznych i hybrydowych oraz bezpieczeństwa sieci i danych tak charakterze partnera wdrożeniowego jak i przedstawiciela producenta wiodącej technologii. Pracownik takich firm jak Ascomp, Alcatel, Qumak i Dimension Data. Od trzech lat odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego do sektora Utilities & Industry w Polsce w firmie Check Point Software Technologies.

 

Tomasz Habdas

Podróżnik, Mówca motywacyjny, Autor przewodników oraz książek, Szkoleniowiec, Przewodnik

Jestem podróżnikiem, blogerem, mówcą motywacyjnym oraz szkoleniowcem. Pochodzę z Żywca,
więc całe dzieciństwo spędziłem w Beskidach. W przeszłości pracowałem na stanowisku kierowniczym w centrali sprzedażowej banku oraz prowadziłem dwa lokale gastronomiczne w Warszawie. W pewnym momencie postanowiłem zmienić swoje życie i poświęcić się swojej największej pasji, jaką są góry oraz wystąpienia publiczne. W górach spędzam mniej więcej jedną trzecią roku zarówno na wyjazdach prywatnych jak i z klientami, w kraju i za granicą.

Jestem autorem bloga podróżniczego W Szczytowej Formie, na którym dzielę się swoimi górskimi przygodami oraz spostrzeżeniami motywacyjno- coachingowymi. Moja podróżnicza działalność została wyróżniona podczas World Travel Show w 2019 roku. Ogólnopolskie Badanie Podróżników wykazało w 2019 roku, że jestem jednym z najbardziej inspirujących polskich podróżników działających w sieci. Prowadzę prelekcje i warsztaty górsko-motywacyjne zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla biznesu. Mam na swoim koncie autorski ebook "Skazany na szczyty" (wydawnictwo How2), przewodnik po Bieszczadach (wydawnictwo Bezdroża) oraz liczne artykuły do magazynów branżowych (Góry, NPM).
Od 2019 roku jestem również liderem grup na komercyjnych wyjazdach zagranicznych oraz krajowych.

Stworzyłem również platformę doradczą dla gastronomii Liczby na talerzu, w ramach której prowadzę szkolenia związane z branżą gastronomiczną. Dotyczą one zarządzania lokalem gastronomicznym, kontrolą kosztów w restauracji, motywacji i integracji pracowników oraz tego jak zacząć swoją przygodę z rynkiem gastronomicznym.

Robert Dąbrowski

SE Manager, Fortinet

Ma za sobą ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z systemami teleinformatycznymi. Pracował między innymi 9 lat w Alcatel Polska jako inżynier systemowy oraz 2,5 roku w Solidex jako kierownik zespołu konsultantów. Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze przedsiębiorstw oraz operatorów telekomunikacyjnych. W Fortinet od lipca 2009 jest szefem działu inżynierów systemowych.

ANDRZEJ CIEŚLAK

Prezes Zarządu
Dynacon, NCSA, Dynacon Global LTD, Akademia CSG

 

MsC, absolwent University of Dundee, na kierunku Ethical Hacking & Computer Security, którego dyplom prezentuje najwyższe światowe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych i informatycznych.

 

Inżynier, projektant, autor licznych rozwiązań w zakresie komunikacji, modelowania i analityki danych, systemów sterowania, robotyki, cybernetyki, cyberbezpieczeństwa oraz posiadacz licznych certyfikatów kompetencyjnych:
CCIE# 48567, MSc Ethical Hacking and Computer Security, SIEMENS Certified Professional for Industrial Networks, Hirschmann Industrial Security Professional, CCNA Industrial, CCNP Security, CCDP, Cisco CCNP Security Instructor Trainer, Cisco CCNP R&S Instructor Trainer, CCNP R&S Trainer ITC, CCNP Security Trainer ITC, Dell Networking Specialist, Dell Networking OS 9 CLI, EMEA Networking Technical Speciality, Dell Networking C-Series Technical Overview, National Security Agency Recognition, Instructor CFR (Cyber Security First Responder), ISO 9001 Auditor, Auditor ISO 27001, MASE, MASE Security, CSSA, VCP6-NV, VCP-DC, MCSE, MCSE Security, CompTIA sec+, Instructor Linux lev 1 – 4, Prince 2 Practitioner, Python programming, Cisco DevOps, CCAI, CIT Excelent,

 

Założyciel i Prezes Zarządu firm Dynacon, NCSA, Dynacon Global LTD, Akademia CSG. Pomysłodawca i twórca klastrów „Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego Energii” oraz „Automatyki, Sztucznej Inteligencji i Robotyki”.

 

Członek licznych grup doradczych i zespołów roboczych ds. cyberbezpieczeństwa instytucji publicznych w tym Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Współpracownik, na bazie porozumienia. Propagator wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie technologii komunikacyjnej i bezpieczeństwa cyfrowego.

 

Doprowadzenie zespołu i zarządzanych firm jako grupy do pozycji wiodącego lidera na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności dla sektora energetycznego, chemicznego i paliwowego, a także programowania i komunikacji systemów OT. Jako uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej. Dynacon jest certyfikowanym partnerem światowej klasy renomowanych producentów automatyki przemysłowej. Zespół firm wielu lat jest niekwestionowanym liderem z zakresu najnowszych technologii na skalę światową w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowego nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wprowadzenie na rynek polski do Infrastruktury Krytycznej Kraju sektora Energetyki, Chemii, Paliwowego, Wody urządzeń i oprogramowania własnej, polskiej produkcji. Stworzenie unikalnych systemów opartych o algorytmiki sztucznej inteligencji celem budowania autonomicznych jednostek wspomagających monitorowanie, reagowanie i podnoszenie poziomu cyberodporności kluczowych procesów kraju.

Michał Mariański

Presales Engineer, ICsec

Ponad 8-letnie doświadczenie w szeroko pojętym IT. Znajomość i zrozumienie infrastruktury rozpoczynał od administrowania i zarządzania infrastrukturą sieciową, wirtualną jak i bezpieczeństwem. Prowadzi szkolenia i udziela wsparcia Partnerom biznesowym oraz Klientom, zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak i po jego zakończeniu. Od ponad trzech lat swoje zainteresowania skupia na zabezpieczaniu i optymalizowaniu środowisk za pomocą narzędzi do monitorowania i zarządzania zasobami sieciowymi.

Wojciech Marczyński

Security Engineering Manager, Check Point

Hagai Katz

Head of Government Sector, Check Point

Hagai Katz Joined Check Point in April 2017 and is heading a new emerging opportunity for Check Point in the area of Nation Wide Protection (NWP). Along the last 24 years Hagai Katz has served as a senior manager / CEO in few international companies in the area of hi-tech, defense and security. Hagai is married +3 children + 7 grandchildren.
Hagai is a retired IAF full colonel, with combat experience as an F-4 and F-16 pilot. Prior to joining Check Point, Hagai served as a Senior V.P for Marketing and Business Development for Magal Security Systems.

Michał Przygoda

Inżynier wsparcia sprzedaży, Trend Micro

Od ponad 10 lat związany z branżą IT. Jako inżynier wsparcia sprzedaży odpowiedzialny jest za wsparcie klientów oraz partnerów podczas całego procesu implementacji technologii bezpieczeństwa oferowanych przez Trend Micro – począwszy od analizy i definicji potrzeb, po implementację i utrzymanie systemu.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w podczas licznych projektów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego realizowanych na rzecz największych instytucji i firm w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy w Trend Micro w maju 2017 r. zatrudniony był w takich firmach jak McAfee czy Comp S.A.

Łukasz Celiński

IT Security Consultant, CLICO

Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera. Z branżą IT związany od 2009 roku gdzie od początku swojej kariery zawodowej nabywał doświadczenie w zakresie budowy infrastruktury informatycznej oraz bezpieczeństwa sieci. Od czerwca 2018 roku związany z CLICO, gdzie reprezentuje firmę jako konsultant bezpieczeństwa producentów F5 Networks oraz Palo Alto Networks. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych oraz wirtualizacji potwierdzają liczne szkolenia oraz certyfikaty.

MAGDALENA WRZOSEK

Manager, Cyber Security
EY Polska

 

Dr Magdalena Wrzosek – Manager w EY, gdzie odpowiada za tematykę związaną z Dyrektywą NIS i NIS2 oraz infrastrukturą krytyczną. W latach 2018 – 2021 NLO (oficer łącznikowy) Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), odpowiedzialna za budowę współpracy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie europejskim, oraz przygotowanie rekomendacji i standardów. Wcześniej Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii w NASK PIB, gdzie odpowiadała za kwestie strategiczne, regulacyjne i organizacyjne związane z cyberbezpieczeństwem oraz rozwojem nowoczesnych technologii, a także za współpracę z tzw. sektorami kluczowymi i organami właściwymi ds. cyberbezpieczeństwa oraz budowę ISAC sektorowych. W latach 2013 – 2016 prowadziła negocjacje Dyrektywy NIS i pełniła funkcje głównego planisty i moderatora ćwiczeń Cyber Europe.

PATRYK GĘBORYS

Partner
Cyber Security, EY Polska

 

Patryk od 20 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa ICT. W EY odpowiada za obszar usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania zagrożeniami IT/OT w kraju, i wraz z zespołem realizuje projekty dla polskich firm. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także bezpieczeństwa automatyki przemysłowej (SCADA) i IoT (Internet of Things). Jego zespół wspiera w zarządzaniu ryzykiem ICT polskie i międzynarodowe firmy z różnych sektorów. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa, biorąc udział m.in. w zespole ekspertów opracowującym wytyczne dla systemów OT.

Wojciech Wrzesień

Head of Product Management Team, Product Manager Cybersecurity, NASK SA

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w budowie produktów teleinformatycznych w obszarach telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Obecnie kieruje Działem Strategii i Rozwoju Biznesu w NASK SA. Studiował informatykę i dziennikarstwo. Doświadczenie zdobywał w największych firmach telekomunikacyjnych w kraju.
Zajmuje się wdrożeniami produktów i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa (np. MSSP, Security Operations Center), telekomunikacyjnych oraz usług o wartości dodanej. Posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów dla administracji publicznej, sektora nauki i dużych organizacji komercyjnych działających w wielu obszarach gospodarki.
Trener i autor programów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm, które przeprowadził dla ponad 3000 uczestników.
Wykładowca podyplomowych studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo.
Autor artykułów o tematyce cyberbezpieczeństwa i telekomunikacyjnej w prasie branżowej i ogólnopolskiej.
Prelegent konferencji Secure, TheHackSummit, Edumixer i innych.

Monika Bogdał

Szef Specjalizacji Nowe Technologie, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Radca prawny, audytor wiodący ISO 27001. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W Kancelarii kieruje zespołem realizującym projekty w obszarze Nowych Technologii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa danych, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradza Klientom w kwestiach związanych z szeroko rozumianym compliance, m.in. w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących identyfikacji i analizy ryzyka oraz organizacji procesów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów IT i OT w przedsiębiorstwach. Opracowuje i wspiera przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem szacowania ryzyka i zarządzania incydentami w sieciach IT i OT przez operatorów infrastruktury krytycznej. Przeprowadzała audyty zgodności z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury cyfrowej. Doradza operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych i podmiotom publicznym w zakresie ich obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Ma bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianą energetyką. Wspiera spółki obrotu oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu (głównie OSDn i OSDW) w bieżącej działalności i w toku procesów legislacyjnych. Przygotowuje i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych z energią odnawialną i funkcjonowaniem przemysłu energochłonnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemów DSR oraz rozwiązań opartych na technologii blockchain.

Jest odpowiedzialna za koordynację projektów i zleceń związanych z procesami produkcyjnymi i ich automatyzacją. Doradza w kwestiach dotyczących ochrony środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków). Wspiera Klientów przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz kosmetycznych (m.in. obowiązków na gruncie REACH, CLP i CPR oraz przepisów implementujących dyrektywy EMC i LVD).

Reprezentuje Klientów przed organami nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami. Regularnie prowadzi szkolenia i wygłasza prelekcje na temat praktycznych aspektów funkcjonowania branży technologicznej, energetycznej, budowlanej i wodno-kanalizacyjnej. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej.

Maciej Iwanicki

Inżynier Systemowy, F5 Networks

 

Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw oraz udostępnianych przez nie usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa a także doradza w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie propagator bezpieczeństwa w Internecie na co dzień.

Itai Greenberg

VP of Product Management, Check Point

 

Itai Greenberg is VP of Product Management at Check Point. Previously, he was the head of the Check Point Datacenter business unit including sales, marketing and solution offering for Private Cloud, Public IaaS and SDN. Itai joined Check Point with extensive product management experience in security technology including holding key leadership roles at the Microsoft Security and Mobile divisions and as a Director of Product Management at Finjan (acquired by M86 Security). Prior to his current role, Itai managed the visual interactive technology as the VP Product and R&D at EyeClick. Itai holds a B.Sc in Information System at the Ben-Gurion University.

Patrick Mana

Cyber Security Program Manager, EATM-CERT Manager, Eurocontrol

 

Patrick MANA is the EUROCONTROL Cyber Security Program Manager and EATM-CERT Manager (European Air Traffic Management Computer Emergency Response Team).
He has spent his entire career working in air traffic management (ATM). He started 34 years ago working with Thales on aviation software development and project/product management. In 1999, he joined EUROCONTROL, where he led the safety assessment activities. He chaired and contributed to international working groups to develop safety related standards. In 2008, he moved to the Single European Sky Air Traffic Management Research Joint Undertaking (SESAR JU), where he was the Head of the development framework and SJU Programme Manager for all transverse activities including security for six years.

EUROCONTROL is a pan-European, civil-military organisation dedicated to supporting European aviation. It is an inter-governmental organisation composed of 41 Member States plus 2 Comprehensive Agreements States.
https://www.eurocontrol.int/
https://www.eurocontrol.int/cybersecurity

Maciej Siciarek

Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

 

Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Z wykształcenia inżynier telekomunikacji, z ponad dwudziestoletnią praktyką i doświadczeniem - menedżer, specjalista ICT oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Projektował i wdrażał systemy sieciowe i bezpieczeństwa dla podmiotów komercyjnych oraz administracji publicznej.

Obecnie zaangażowany jest w strategiczne projekty w obszarze cyberbezpieczeństwa m.in. związane z budowaniem współpracy pomiędzy podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa  oraz współpracy zagranicznej  z centrami odpowiedzialnymi  za cyberbezpieczeństwo w innych krajach. Jednym z ważnych aspektów tej współpracy są systemy i platformy umożliwiające wykrywanie zagrożeń oraz wymianę informacji technicznych pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty.

Andrzej Matysiak

Analityk, Kierownik Projektów IT, NASK PIB

Andrzej Matysiak ma ponad 20-letnie doświadczenie pracy w firmach z sektora telekomunikacyjnego i administracji publicznej.

W NASK Państwowym Instytucie Badawczym zajmuje się analizą rozwiązań i innowacji, a także zarządza zespołem projektowania i analiz technicznych oraz odpowiada jako kierownik biznesowy za projekty teleinformatyczne w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Jest współautorem opracowań analitycznych, które dotyczą rozwiązań bezpieczeństwa związanych z weryfikacją tożsamości i identyfikacją elektroniczną.

Obecnie jest m.in. liderem grupy roboczej, która odpowiada za procesy ankietowania i podłączania uczestników do S46, czyli systemu teleinformatycznego, który wspiera zgłaszanie i obsługę incydentów, wymianę informacji, współpracę pomiędzy uczestnikami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zapewnia szacowanie ryzyka na poziomie krajowym i ostrzeganie o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa.

Cezar Cichocki

Szef Centrum Kompetencyjnego, OpenBIZ

Były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie szef Centrum Kompetencyjnego Tenable przy OpenBIZ Sp. z o.o., platynowego partnera Tenable Inc. Cezar Cichocki posiada pełną certyfikacje Tenable oraz został przez Tenable Inc. nagrodzony honorowym tytułem Tenable Guardian przyznawanym najlepszym specjalistom w skali globalnej.

Michał Łęcki

Sales Engineer, Elmark Automatyka

Od początku swojej kariery zawodowej związany z sieciami przemysłowymi. Jako Inżynier Sprzedaży w Elmark Automatyka odpowiada za doradztwo techniczne w doborze przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych. Bliska współpraca z klientami już na etapie projektowym oraz dalsza ich obsługa posprzedażowa pozwoliła mu dogłębnie zrozumieć rynek sieci OT – targających nim wyzwań, a przede wszystkim zachodzących w nim zmian. Stąd też nieuchronnie jego uwaga skierowała się na tematykę cyberbezpieczeństwa, której jest pasjonatem. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Jacek Oko

Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pracownik naukowy i menedżer, przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym.

Jego zawodowe zainteresowania skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej S.A. we Wrocławiu, m.in., na stanowisku dyrektora Departamentu Sieci Transmisji Danych. W latach 2004-2005 członek zarządu spółki TK 3 sp. z o. o., w latach 2005-2008 członek zarządu i dyrektor Departamentu Techniki w spółce Tele Video Media sp. z o. o. (przekształconej następnie w Avista Media sp. z o. o.), w latach 2008 -2009 dyrektor Departamentu Techniki w spółce Telefonia DIALOG S.A.

Docent na Politechnice Wrocławskiej. Od 2009 roku dyrektor Działu Informatyzacji Politechniki, od 2010 roku dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, od 2018 roku dyrektor Działu Informatyzacji, zastępca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej", jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia doktor inżynier elektronik o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

 

Krzysztof Silicki

Zastępca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

 

dr hab. inż. MAREK PAWLIK

z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Profesor, Instytut Kolejnictwa

 • Zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei
 • Przewodniczący Komitetu Technicznego KT 138 ds. kolejnictwa oraz
  Komitetu Technicznego KT 61 ds. elektrycznego wyposażenia trakcyjnego
  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Koordynator Centrum Wymiany i Analizy Informacji podsektora transportu
  kolejowego „ISAC – Kolej”

Ekspert w europejskich pracach dla standaryzacji technicznej rozwiązań kolejowych realizowanych przez: Europejski Instytut Badań Kolejowych (ERRI), Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) i Grupę Użytkowników Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (EEIG ERTMS UG), Zrzeszenie dla Interoperacyjności Kolei (AEIF), Europejską Agencję Kolejową (ERA) oraz europejskie i polskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC oraz PKN).

Główne obszary kompetencji i działalności:

 • bezpieczeństwo w transporcie kolejowym (bezpieczeństwo techniczne, bezp. ruchu, ochrona, cyberbezpieczeństwo);
 • interoperacyjność kolei (infrastruktura INF, zasilanie ENE, sterowanie i łączność CCT/CCO, tabor RST, telematyka);
 • systemy sterowania ruchem, bezpiecznej kontroli jazdy i łączności (w tym w szczególności ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R oraz REC/Radiostop);
 • procesy oceny zgodności WE i weryfikacji WE zgodnie z regułami prawa UE (składniki i podsystemy INF, ENE, CCO, CCT oraz RST);
 • procesy certyfikacji typów i weryfikacji zgodności z typami zgodnie z regułami prawa PL; (budowle i urządzenia objęte świadectwami UTK).

Współautor specyfikacji technicznych, autor licznych artykułów i książek.

 

MAŁGORZATA KUROWSKA

Partnerka, Maruta Wachta

Radczyni prawna, partnerka odpowiedzialna za praktykę eIDAS / security / blockchain. Ekspertka w zarządzaniu złożonymi projektami obejmującymi zagadnienia prawne, organizacyjne i IT. Posiada certyfikat CIPP/E, biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Specjalizuje się w obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem i digitalizacją procesów biznesowych. Realizuje projekty dotyczące usług zaufania i rozwiązań umożliwiających zdalną identyfikację i weryfikację tożsamości, kreuje i wdraża strategie paperless dla biznesu. Jest inicjatorką projektu HR bez Papieru. W kancelarii prowadzi zespół eIDAS / security / blockchain.

Realizuje projekty związane z wdrażaniem wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa (cybersecurity). Wspierała Pocztę Polską w zakresie przygotowania do świadczenia kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Współpracowała z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w procesie projektowania i wdrożenia aplikacji eDO App, a także z wiodącym dostawcą usług medycznych w procesie przygotowania do migracji do chmury obliczeniowej. Prowadzi projekty digitalizacji na rzecz instytucji obwiązanych do stosowania przepisów AML / CFT. Dla jednej z największych grup energetycznych koordynowała projekt wdrożenia RODO. Doradzała Grupie Inter Cars w obszarze IT, e-commerce oraz danych osobowych, koordynowała kluczowe wdrożenia RODO w Polsce oraz w krajach UE.

Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych w obszarze ochrony danych osobowych i usług zaufania. (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Górnośląska Szkoła Handlowa). Występuje jako ekspertka w mediach oraz na konferencjach branżowych. Angażuje się w okołobiznesowe inicjatywy rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego. Jest współautorką publikacji LegalTech Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym w kancelarii oraz dziale prawnym (Beck, 2021).

Absolwentka studiów podyplomowych Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz Prawo Nowoczesnych Technologii w Akademia im. Leona Koźmińskiego.

TOMASZ BYSTRZYKOWSKI

Dyrektor Biura Security Operation Center
Grupa LOTOS

 

KSC FORUM 2023

23 – 25 sierpnia 2023 r.
www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.