DARIUSZ BINKOWSKI

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Manager IT z 20 letnim doświadczeniem. Pracownik administracji rządowej związany z obszarem zarządzania strukturami IT, bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz bezpieczeństwem informacji. Inżynier systemowy, administrator technologii Microsoft, posiada m.in. tytuł Enterprise Administrator. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Klimatu realizującego zadania organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa w sektorze energii w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach pełnionej funkcji realizuje zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. wsparcia oraz nadzoru inspekcyjnego i analitycznego nad operatorami usług kluczowych sektora energii.

 

KSC FORUM 2021

9 – 10 września 2021 r.
www.kscforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.